Wallum313 » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Nietzsche over Medelijden

De filosoof Friedrich Nietzsche heeft net zoals de meeste filosofen stukken geschreven over deugd, ethiek en moraal. Zo heeft hij ook het 'medelijden' behandeld. Dit was volgens Nietzsche geen deugd,…

Rekenmethodes en algoritmes

Er zijn veel verschillende methodes om te leren rekenen. Een methode wordt een algoritme genoemd. Elke wiskundige bewerking van getallen is in feite terug te leiden op een toegepast algoritme, zo ook…

Port-forwarding met kpn-experia box, sneller downloaden

Port-forwarding betekent letterlijk: poort toezending. Het is vooral handig als je veel moet downloaden, omdat het de computer en de server in staat stelt sneller te communiceren. Bij een modem verbin…

Wat is Hawkingstraling?

De Hawkingstraling is vernoemd naar de theoretisch natuurkundige Stephen Hawking, die de straling ook ontdekte. Hij was de eerste die kwantummechanica aan zwaartekracht bond. De straling is verantwoor…

Geschiedenis van het voetbal

Voetbal is op dit moment de populairste sport ter wereld. Ook gaat er elk jaar meer geld om in voetbal dan de Nederlandse begroting. Hoe is dat voetbal ontstaan, wat is zijn geschiedenis?

Hoe werkt Kernfusie?

Als toekomstige energiebron zijn alle ogen gericht op kernfusie, voornamelijk de reactie tussen twee waterstofisotopen. Deze kernreactie loopt dan tussen Deuterium en Tritium enorme hoeveelheden energ…

De Generator en zijn ontwikkelaars

Er gaat geen dag meer voorbij zonder dat wij energie uit een stopcontact trekken. Dat deze energie uit een generator komt is bij de meeste ook wel bekent, maar hoe zat dat vroeger? En hoe zijn we er i…

Wat het Bosman-arrest teweeg bracht

Op 15 december 1995 was de laatste revolutie in de voetbal wereld. De naschok hiervan is nog steeds voelbaar. Het gaat natuurlijk over het Bosman-arrest, de rechtzaak die Jean-Marc Bosman aanspande te…

Biografie van Albert Einstein

Albert Einstein werd geboren op 14 maart 1879 in Ulm, Duitsland. Op 5 jarige leeftijd kreeg hij zijn eerste kompas. Op dat moment begon voor Einstein de zoektocht naar de wetenschappelijke verklaringe…

Biografie van Charles Darwin

Charles Darwin is geboren op 12 februari 1809 in Shrewsbury Shopshire, Engeland. Charles zijn grootvader is de bekende Erasmus Darwin die filosoof was. Charles zijn vader was een rijke arts en de fami…