Wallum313 » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Rekenmethodes en algoritmes

Er zijn veel verschillende methodes om te leren rekenen. Een methode wordt een algoritme genoemd. Elke wiskundige bewerking van getallen is in feite terug te leiden op een toegepast algoritme, zo ook…

Nietzsche over Medelijden

De filosoof Friedrich Nietzsche heeft net zoals de meeste filosofen stukken geschreven over deugd, ethiek en moraal. Zo heeft hij ook het 'medelijden' behandeld. Dit was volgens Nietzsche geen deugd,…

Port-forwarding met kpn-experia box, sneller downloaden

Port-forwarding betekent letterlijk: poort toezending. Het is vooral handig als je veel moet downloaden, omdat het de computer en de server in staat stelt sneller te communiceren. Bij een modem verbin…

Wat is Hawkingstraling?

De Hawkingstraling is vernoemd naar de theoretisch natuurkundige Stephen Hawking, die de straling ook ontdekte. Hij was de eerste die kwantummechanica aan zwaartekracht bond. De straling is verantwoor…

Jim Jones, dominee en massamoordenaar

James Warren Jones werd geboren op 13 Mei 1931 in Crete, Indiana. Hij zou zichzelf later Jim Jones gaan noemen. In zijn jonge jaren was hij gefascineerd door religie en de dood. Volgens sommige overle…

Biografie van Charles Darwin

Charles Darwin is geboren op 12 februari 1809 in Shrewsbury Shopshire, Engeland. Charles zijn grootvader is de bekende Erasmus Darwin die filosoof was. Charles zijn vader was een rijke arts en de fami…

Biografie van Nikola Tesla

Nikola Tesla werd geboren op 9 juli 1856 in Smiljan, Kroatië ( toen nog 'Het keizerrijk van Oostenrijk'). Zijn vader was een Servisch en orthodoxe priester. Nikola's broer, Dane, stierf toen hij Nikol…

Geschiedenis van het voetbal

Voetbal is op dit moment de populairste sport ter wereld. Ook gaat er elk jaar meer geld om in voetbal dan de Nederlandse begroting. Hoe is dat voetbal ontstaan, wat is zijn geschiedenis?

Hoe werkt Kernfusie?

Als toekomstige energiebron zijn alle ogen gericht op kernfusie, voornamelijk de reactie tussen twee waterstofisotopen. Deze kernreactie loopt dan tussen Deuterium en Tritium enorme hoeveelheden energ…

Veel voorkomende afkortingen op tv en internet

Zowel op Internet als op de TV worden tegenwoordig veel afkortingen gebruikt. Zeker op Engelse sites en TV series zonder ondertiteling kan het tempo soms te hoog liggen om de afkortingen te ingewikkel…